Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Concentric AB (Publ)

2021-09-10 13:05:38
Flaggningsmeddelande i Concentric AB (Publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556828-4995 Concentric AB (Publ)
InstrumentSE0003950864 Ordinary shares
InnehavareAllianz Global Investors GmbH
 
Före transaktionen
Antal aktier1 142 197
Antal rösträtter1 142 197
 
Transaktionen
Datum2021-09-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 091 718
 - direkt innehavda rösträtter2 091 718
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,46175 %
 - direkt innehavda rösträtter5,46175 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,46175 % 2 091 718
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,46175 % 2 091 718
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 091 718
 - andel av rösträtter5,46175 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision