Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bulten AB

2021-05-20 12:59:54
Flaggningsmeddelande i Bulten AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556668-2141 Bulten AB
InstrumentSE0003849223 Ordinary shares
InnehavareCarnegie Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier855 436
Antal rösträtter855 436
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-05-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 105 436
 - direkt innehavda rösträtter1 105 436
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,25392 %
 - direkt innehavda rösträtter5,25392 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,25392 % 1 105 436
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,25392 % 1 105 436
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 105 436
 - andel av rösträtter5,25392 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision