Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Bilia AB

2021-06-16 09:43:39
Flaggningsmeddelande i Bilia AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556112-5690 Bilia AB
InstrumentSE0009921588 Serie A
InnehavareBilia AB
 
Före transaktionen
Antal aktier5 085 451
Antal rösträtter5 085 451
 
Transaktionen
Datum2021-06-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 139 998
 - direkt innehavda rösträtter5 139 998
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5 %
 - direkt innehavda rösträtter5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15 % 5 139 998
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5 % 5 139 998
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 139 998
 - andel av rösträtter5 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision