Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

2021-05-03 11:59:31
Flaggningsmeddelande i Beijer Alma AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556229-7480 Beijer Alma AB
InstrumentClass A/Class B
InnehavareAnders Wall
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-04-30
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 694 000
 - direkt innehavda rösträtter1 440 000
 - indirekt innehavda rösträtter27 023 800
Andel
 - aktier6,12988 %
 - direkt innehavda rösträtter1,20611 %
 - indirekt innehavda rösträtter22,63448 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 123,84059 % 3 694 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT23,84059 % 3 694 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagDomarbo Skog AB
 - antal rösträtter27 023 800
 - andel av rösträtter22,63448 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter28 463 800
 - andel av rösträtter23,84059 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision