Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Avanza Bank Holding AB

2021-07-16 10:19:45
Flaggningsmeddelande i Avanza Bank Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556274-8458 Avanza Bank Holding AB
InstrumentSE0012454072 Aktie
InnehavareAMF Pensionsförsäkrings AB
 
Före transaktionen
Antal aktier7 609 486
Antal rösträtter7 609 486
 
Transaktionen
Datum2021-07-14
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 060 162
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter8 060 162
Andel
 - aktier5,2 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,2 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,2 % 8 060 162
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,2 % 8 060 162
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagAMF Fonder AB
 - antal rösträtter8 060 162
 - andel av rösträtter5,2 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 060 162
 - andel av rösträtter5,2 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision