Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

2022-02-24 11:38:29
Flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556175-7047 Atrium Ljungberg AB
InstrumentSE0000191827 Aktie
InnehavareJohan Ljungberg
 
Före transaktionen
Antal aktier21 233 997
Antal rösträtter33 801 597
 
Transaktionen
Datum2022-02-22
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier21 303 997
 - direkt innehavda rösträtter18 036 613
 - indirekt innehavda rösträtter15 834 984
Andel
 - aktier15,9915 %
 - direkt innehavda rösträtter10,65863 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,35759 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,01622 % 21 303 997
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,01622 % 21 303 997
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör förCristina Ljungberg
 - antal rösträtter59 200
 - innehav upphör förChristian Ljungberg
 - antal rösträtter15 000
 - innehav upphör förAxel Ljungberg
 - antal rösträtter15 000
 - innehav upphör förWilliam Ljungberg
 - antal rösträtter15 000
 - innehav upphör förHenning Ljungberg
 - antal rösträtter15 000
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagTagehus Holding AB
 - antal rösträtter15 715 784
 - andel av rösträtter9,28715 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter33 871 597
 - andel av rösträtter20,01622 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision