Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

2021-10-07 15:21:27
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-10-06
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier59 005 520
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter43 972 100
Andel
 - aktier4,7987 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,00584 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00584 % 59 005 520
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,00358 % 31 468
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02156 % 929 693
 
TOTALT5,03098 % 59 966 681
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter578 759
 - andel av rösträtter0,06588 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter2 032 083
 - andel av rösträtter0,23133 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter12 377 302
 - andel av rösträtter1,40904 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter430 965
 - andel av rösträtter0,04906 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter206 482
 - andel av rösträtter0,0235 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter11 196 315
 - andel av rösträtter1,2746 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter10 094 031
 - andel av rösträtter1,14911 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter493 335
 - andel av rösträtter0,05616 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter5 077
 - andel av rösträtter0,00057 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter620 709
 - andel av rösträtter0,07066 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter735 612
 - andel av rösträtter0,08374 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter1 043 620
 - andel av rösträtter0,11887 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 299 738
 - andel av rösträtter0,48948 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 197
 - andel av rösträtter0,00013 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter77 741
 - andel av rösträtter0,00885 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter44 192 966
 - andel av rösträtter5,03098 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going above 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision