Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

2021-09-14 17:56:41
Flaggningsmeddelande i Atlas Copco Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556014-2720 Atlas Copco Aktiebolag
InstrumentCommon Stock
InnehavareBlackRock, Inc.
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2021-09-13
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier58 773 614
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter43 670 822
Andel
 - aktier4,77984 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,97154 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97154 % 58 773 614
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 20,00146 % 12 847
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02714 % 941 167
 
TOTALT5,00014 % 59 727 628
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagBlackRock Japan Co., Ltd.
 - antal rösträtter603 187
 - andel av rösträtter0,06866 %
 - bolagBlackRock Investment Management, LLC
 - antal rösträtter1 858 610
 - andel av rösträtter0,21158 %
 - bolagBlackRock Investment Management (UK) Limited
 - antal rösträtter12 152 306
 - andel av rösträtter1,38343 %
 - bolagBlackRock Investment Management (Australia) Limited
 - antal rösträtter441 657
 - andel av rösträtter0,05027 %
 - bolagBlackRock International Limited
 - antal rösträtter217 607
 - andel av rösträtter0,02477 %
 - bolagBlackRock Institutional Trust Company, National Association
 - antal rösträtter11 366 747
 - andel av rösträtter1,294 %
 - bolagBlackRock Fund Advisors
 - antal rösträtter10 003 424
 - andel av rösträtter1,13888 %
 - bolagBlackRock Financial Management, Inc.
 - antal rösträtter517 599
 - andel av rösträtter0,05892 %
 - bolagBlackRock Asset Management North Asia Limited
 - antal rösträtter5 006
 - andel av rösträtter0,00056 %
 - bolagBlackRock Asset Management Deutschland AG
 - antal rösträtter628 064
 - andel av rösträtter0,07149 %
 - bolagBlackRock Asset Management Canada Limited
 - antal rösträtter738 027
 - andel av rösträtter0,08401 %
 - bolagBlackRock Advisors, LLC
 - antal rösträtter921 733
 - andel av rösträtter0,10493 %
 - bolagBlackRock Advisors (UK) Limited
 - antal rösträtter4 388 653
 - andel av rösträtter0,4996 %
 - bolagBlackRock (Singapore) Limited
 - antal rösträtter1 197
 - andel av rösträtter0,00013 %
 - bolagAperio Group, LLC
 - antal rösträtter78 290
 - andel av rösträtter0,00891 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter43 922 107
 - andel av rösträtter5,00014 %
 
Kommentar
The disclosure obligation arose due total voting rights for BlackRock, Inc. going above 5%.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Cision