Löfven beredd skrota PPM-systemet

Publicerad 2017-03-01 09:05

Premiepension Statsminister Stefan Löfven ger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund i uppdrag att förhandla fram en förändring kring premiepensionssystemet med de borgerliga partierna i pensionsgruppen, rapporterar TT.

Beskedet kommer i spåren av skandalerna kring fondbolagen Falcon Funds och Allra. Ingen ska riskera att bli lurad i det allmänna pensionssystemet, säger Stefan Löfven.

Om de borgerliga inte är beredda att förändra systemet med premiepension i grunden är Socialdemokraterna beredda att överge systemet, är budskapet.

Premiepensionen var visserligen en bärande del av pensionsöverenskommelsen när det nya pensionssystemet kom på plats, men Socialdemokraterna kommer inte framåt att kunna stå bakom en konstruktion som utsätter sparare för en så här stor risk, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som vill att antalet valbara fonder minskar.