FINANS: EU FÖRESLÅR GEMENSAM HANDELSINFORMATION, BOLAGSDATA

2021-11-25 13:50:51

BRYSSEL (Nyhetsbyrån Direkt) EU-kommissionen lade på torsdagen fram förslag för att stödja EU:s kapitalmarknader.

En gemensam databas för finansiell information om företag ska införas, liksom konsoliderad information om handeln i EU (consolidated tape).

"Idag vidtar vi åtgärder för att göra våra kapitalmarknader mer transparenta, underlätta tillgången till finansiella data och göra investeringsprodukter mer attraktiva för investerare och fondförvaltare", sade EU:s finansmarknadskommissionär Mairead McGuinness vid en presskonferens.

Mifir, EU-förordningen för marknader för finansiella instrument, revideras så att konsoliderad handelsinformation ger investerare tillgång till data i nära realtid om handel i aktier, obligationer och derivat på alla handelsplatser i EU.

För närvarande har bara några professionella investerare den informationen.

Den gemensamma databasen för finansiell information och hållbarhet (European Single Access Point, ESAP) ska öka företags synlighet och väntas särskilt hjälpa småföretag på små kapitalmarknader.

Vidare föreslog kommissionen en revidering av reglerna för fondtypen långsiktiga europeiska investeringsfonder (ELTIF). Bland annat underlättas för småsparare genom att minimikravet på en investering på 10.000 euro tas bort.

Ytterligare ett förslag var att se över direktivet för alternativa investeringsfonder när det gäller långivning och delegering till fondförvaltare utanför EU.Direkt-SE