FILO MINING: UTÖKAR BRECCIA 41 MED 175 METER

2022-05-13 07:56:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Filo Mining meddelar resultat från borrningshålet FSDH057 som utökar Breccia 41-zonen med 175 meter norrgående. Borrningen slutfördes innan måldjupet nåddes, och de sista 11,1 meterna gav 17,6 procent kopparekvivalenter.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De sista 1,1 testade meterna visade 27,9 procents kopparekvivalentsgrad (13,8 procent koppar, 13,2 g/t guld och 507 g/t silver).

Vad gäller utsikter skriver Filo Mining att borrning pågår för närvarande med sju diamantborrningsriggar. Borrningarna syftar till att undersöka området kring FSDH041 från säsongen 2020/2021, måttliga tester av Aurora-zonen kommer att genomföras medan större borrningar görs för att hitta den mineraliserade zonens gränser.Direkt-SE