FILO MINING: ÖKAD FÖRLUST 2 KV, ÅTERUPPTAR BORRNING AUGUSTI

2021-08-16 07:30:06

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gruvprospekteringsbolaget Filo Mining redovisar ett nettoresultat på -4,8 miljoner kanadensiska dollar för det andra kvartalet 2021 (-1,3).

Per aktie var resultatet -0:04 kanadensiska dollar (-0:01).

Det framgår av delårsrapporten som publicerades natten till lördagen.

Filo Mining hade vid utgången av kvartalet 26,5 miljoner dollar (36,3) i kassan.

"Följt av slutförandet av borrningskampanjen 2020/2021 i maj, förbereder sig bolaget för återupptagandet av borrning mot slutet av augusti 2021/…/. Det huvudsakliga målet för det uppkommande borrningsprogrammet kommer vara att genomföra så kallad "infill"-borrning där det första målet är den höggradiga mineraliseringen FSDH041/…/", skriver bolaget i rapporten.

Så sent som den 4 augusti meddelade Filo Mining ytterligare resultat från Filo del Sol-projektet där koppargrader för bland andra FSDH041 nämnts.

Sedan årsskiftet har aktien i Filo Mining stigit över 400 procent.Direkt-SE