Bank Swedbank har fått en underrättelse från Finansinspektionen om att myndigheten utreder Swedbank för en misstänkt överträdelse av marknadsmissbruksförordningen.  

Utredningen omfattar perioden 20 september 2018 till 20 februari 2019 och gäller offentliggörande av insiderinformation och upprättande av insiderlista i samband med avslöjandet om misstänkt penningtvätt i bolaget, heter det.

Swedbank bistår Finansinspektionen i utredningsarbetet, står det i ett pressmeddelande.

På frågan om misstankarna är riktade mot enskilda arbetare inom banken svarar Swedbanks presschef, Unni Jerndal, att utredningen gäller ”såvitt vi vet Swedbank AB”.

De resterande frågor som Nyhetsbyrån Direkt ställt hänvisas att i stället ställas till Finansinspektionen, som leder utredningen.

”Vi har en löpande ordinarie dialog med Finansinspektionen som är vår reglerande myndighet. Nu har de kommit in med en underrättelse – de utreder en särskild fråga. För oss innebär det att vi nu fokuserar på den här frågan och bistår myndigheten med svar”, uppger Unni Jerndal i ett mejl.