Blankning Finansinspektionen har beslutat att avslå begäran om utlämnande av icke-publika blankningspositioner. Det skriver Finansinspektionen (FI) på sin hemsida på onsdagsförmiddagen.

De begärda uppgifterna avser korta nettopositioner under 0,5 procent av ett noterat bolags aktiekapital som inte offentliggjorts på Finansinspektionen webbplats.

FI hänvisar bland annat till blankningsförordningens artikel 9.3 där det enligt myndigheten framgår att uppgifter som lämnas i en anmälan om korta nettopositioner ska kunna skyddas av sekretess.

Fram tills nyligen har FI på begäran lämnat ut blankningspositioner under 0,5 procent av ett bolags aktiekapital men över 0,2 procent.