Aktie Swedbank får en anmärkning av Finansinspektionen (FI) för bankens bristande kontroll vid en ändring av ett systemkritiskt it-system i fjol. Banken ska också betala en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor, framgår av ett pressmeddelande.

Incidenten, som inträffade den 28 och 29 april 2022, innebar att nära en miljon Swedbankkunder fick felaktiga saldon på sina konton då ett stort antal transaktioner stoppats i systemet. En utredning visar att Swedbank gjort ändringar i systemet utan att följa sina vanliga rutiner, enligt FI.

”Den bristande interna kontrollen har haft potentiella effekter på stabiliteten i det finansiella systemet. Samtidigt har det inte rört sig om en långvarig eller systematisk överträdelse och Swedbank har vidtagit åtgärder för att förstärka den interna kontrollen”, skriver myndigheten.