Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Konsumtionslånen växer kraftigt och kreditprövningen bör förbättras. Det skriver Finansinspektionen, FI, i rapporten Svenska konsumtionslån 2020, som presenterades på torsdagen.

FI konstaterar att konsumtionslånen spelar allt större roll för hushållens ekonomi. De utgör bara en femtedel av hushållens totala lån men står för över hälften av hushållens lånebetalningar.

Stora konsumtionslån, över 250 000 kr, har ökat mycket de senaste åren. Samtidigt har små kort- och kontokrediter samt fakturaköp ökat ännu snabbare, från runt fyra miljarder kr till mer än 50 miljarder kr de senaste tio åren.

Använder nya lån för att lösa gamla

Det finns risker för uppbyggnad av stora skulder. Många låntagare har lån sedan tidigare och många använder nya lån för att lösa gamla.

Trots att de flesta lånen är små visar kartläggningen att många låntagare får betalningsproblem. Det är 4,5 procent av nya låntagare som får ett inkassokrav under lånets första månader vilket är en indikation på svag återbetalningsförmåga. För låntagare under 25 år var andelen 8 procent.

FI granskar kreditgivare

”Att en så stor andel låntagare får ett inkassokrav så kort inpå att lånet beviljats är inte acceptabelt för ett gott konsumentskydd. Kreditprövningen behöver förbättras och bolag som har en väldig stor andel låntagare som går till inkasso är något som vi kommer att titta närmare på under nästa år”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

För att komma tillrätta med bristerna har FI därför startat ett arbete med att se över vilken typ av information som långivare behöver ta in för att bedöma låntagares betalningsförmåga. De nya riktlinjerna ska vara klara till sommaren 2021.