Pension Finansinspektionen ska undersöka Alectas riskhantering och särskilt hur Alecta mäter riskerna i olika investeringar. Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagen.

Utgångspunkten för undersökningen är företagets investeringar i de amerikanska bankerna Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank.

I FI:s tillsyn ingår att undersöka och bedöma om tjänstepensionsföretagen följer regler som gäller investeringar och kontroll av de risker som investeringarna ger upphov till.

FI ska nu granska om Alecta har följt reglerna, med utgångspunkt i investeringarna i de amerikanska bankerna.

”Vår uppgift är att förebygga och åtgärda problem på finansmarknaden. Vi ska nu undersöka om Alecta har haft kontroll över sina risker det sätt som regelverket kräver. I grund och botten handlar det om att trygga och skydda pensionsspararnas pengar”, säger Ellinor Samuelsson, avdelningschef Risktillsyn Försäkring på Finansinspektionen.

Alecta investerade från 2016 och framåt i Silicon Valley Bank, First Republic Bank och Signature Bank. I samband med turbulensen på finansmarknaden i mars 2023 gjorde Alecta stora förluster i dessa investeringar.