Aktier Den så kallade meme-aktiehajpen som tog fart i januari 2021, där småsparare i forumet Reddit samordnade köpräder på aktier som var särskilt populära för blankning hos världens stora hedgefonder, involverade 130.000 svenskar som tillsammans förlorade 72 miljoner kronor. Det är slutsatsen av en analys genomförd av Finansinspektionen.

Merparten av deltagarna var unga män som i snitt köpte aktier för relativt små belopp, men förlorade stora delar av det satsade kapitalet.

Gamestop var en av de mest populära aktierna att köpa i hajpen, där teorin i forumgruppen WallStreetBets var att detta skulle leda till en kraftig kursuppgång som i nästa steg skulle tvinga de blankande hedgefonderna att ge upp för att begränsa sina blankningsförluster.

I det läge där en blankare inte längre står ut med en förlustposition köps de aktier som lånats för att säljas kort i blankningsförfarandet tillbaka över börsen, något som då leder till ytterligare köptryck och en så kallad ”short squeeze” där kursen rusar ytterligare av det ökade köptrycket och än fler blankare tvingas köpa tillbaka och ge upp.

Vinnare i hajpen blev dock inte småsparare som aktiverat sig för att mäta ut blankarna, utan mäklarna. På svensk mark kom det faktum att det rör sig om utlandstransaktioner för handel med amerikanska aktier att bidra ytterligare till mäklarnas vinster, genom att courtage och valutaväxlingsavgifter tillkom för handeln.

De flesta av svenskarna som handlat med Gamestop-aktien hade vid årsskiftet 2021/2022 sålt hela sina innehav.

Gamestop skenade över 1.500 procent på bara några dagar i samband med den mani som bröt ut i början av 2021.

Utfallet för handeln i en av de andra hajpade aktierna, biografaktören AMC Entertainment, var totalt sett positivt för svenskarna. Förlorarna var dock även här fler än vinnarna.