Sektor Stigande räntor, minskad vilja att ta risk och en allt svagare ekonomi innebär påfrestningar för högt skuldsatta fastighetsbolag och hushåll. Det skriver Finansinspektionen, FI, i sin stabilitetsrapport på tisdagen, enligt ett pressmeddelande.

”Den snabba omställningen till ett högre ränteläge och en minskad riskvilja innebär att riskerna för den finansiella stabiliteten har ökat sedan i våras. Samtidigt kan denna omställning på sikt bidra till lägre risktagande och skuldsättning och därmed lägre stabilitetsrisker”, skriver FI.

FI skriver vidare att hög inflation, stigande räntor och en svagare ekonomisk utveckling har inneburit att aktörerna på de finansiella marknaderna har blivit mindre villiga att ta risk. Samtidigt skapar kriget i Ukraina ytterligare osäkerhet som påverkar finansiella marknader och den finansiella stabiliteten.

Stigande priser och räntor pressar också hushållens konsumtionsutrymme och företagens produktionskostnader, vilket bidrar negativt till den ekonomiska utvecklingen.

FI konstaterar att stora skulder gör den kommersiella fastighetssektorn känslig för de stigande räntorna, och samtidigt har investerarnas vilja att ta risk minskat. Därmed har det blivit svårare och dyrare för många fastighetsbolag att refinansiera sina skulder.

”Flera högt belånade fastighetsföretag behöver därför minska sin skuldsättning. Denna anpassning är nödvändig men görs i ett läge när sektorn redan är pressad”, skriver FI.

Bankerna har stor exponering mot fastighetssektorn, men de har stora kapitalbuffertar vilket skapar motståndskraft och kapacitet att stödja kreditvärdiga företag.

Finansinspektionen rapporterar samtidigt att det stresstest som har genomförts under 2022 visar att svenska storbanker har betydande motståndskraft.