Aktie Resurs Holdings helägda dotterbolag Resurs Bank har mottagit en skrivelse av Finansinspektionen enligt vilken Fi:s preliminära bedömning är att banken inte grundar sin kreditprövning på tillräckliga uppgifter och därmed inte följer konsumentkreditlagen.

”Mot den bakgrunden är Finansinspektionens preliminära bedömning att banken inte iakttagit tillräckligt god kreditgivningssed och inte följt konsumentkreditlagen. Finansinspektionen överväger att vidta åtgärd mot Resurs Bank”, heter det.

Resurs Bank delar inte Finansinspektionens preliminära bedömning och anser att bedömningen strider mot konsumentkreditlagens och EU-rättens bestämmelser.

Resurs Bank har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens överväganden och ska inkomma med yttrande senast den 2 mars.

Resurs aktie handlas ner 15 procent efter beskedet på tisdagseftermiddagen. Aktien har dock handlats ner under hela dagen då bolaget släppte en delårsrapport på morgonen som inte nådde upp till analytikernas förväntningar.