Börsen Finansinspektionen har beslutat att genomföra en undersökning mot Nordnet Bank avseende intern styrning och kontroll i förhållande till blankningsförordningen.

Bakgrunden till undersökningen är blankningstransaktioner som genomfördes av kunder till Nordnet i Moment Group i februari 2021.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Handeln med aktier i Moment Group den 19 februari var väldigt speciell. Bolaget gjorde en emission med komplexa villkor, vilka marknadens aktörer hade svårt att tolka. Detta fick till följd att aktien upplevdes som felprissatt på börsen. Svängningarna i aktien var stora och handeln var mycket intensiv. Dessutom skedde flera handelsstopp under dagen. Ett flertal av våra kunder valde att ta korta positioner i Moment Group under handelsdagen, och i samband med detta kunde vi konstatera att vi behövde göra en översyn av våra processer kring blankning för att säkerställa täckning av korta positioner i alla situationer”, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.

Nordnet har informerat Finansinspektionen om händelserna i Moment Group och att banken kommer att se över sina processer i form av interna rutiner och IT-stöd när det gäller blankningar och värdepapperslån.

”Detta gjorde vi direkt i samband med de transaktioner i Moment Group som undersökningen avser. Finansinspektionen har nu kommit tillbaka och meddelat oss att de vill ha mer information, och att de kommer att inleda en undersökning”, säger Johan Tidestad.