Finans Risktagandet på de finansiella marknaderna är fortsatt högt. På aktiemarknaden ligger p/e-talen över sina historiska medelvärden och riskpremierna på företagsobligationer är nu rekordlåga. Det konstaterar Finansinspektionen (FI) i den finansiella stabilitetsrapport som publicerades på tisdagen.

”Det beror delvis på förbättrade makroekonomiska utsikter men även på att de kraftfulla penning- och finanspolitiska åtgärder som sattes in under våren 2020 har minskat nedåtriskerna i den ekonomiska återhämtningen”, skriver FI.

Dessutom har penningpolitiska tillgångsköp också en direkt påverkan på priserna.

”På sikt finns en risk för att omfattande och långvariga tillgångsköp leder till en felaktig värdering av risk på de finansiella marknaderna, och att investerare som vill hålla uppe sin avkastning tar för stora risker”, varnar FI.

Ökat risktagande och stigande tillgångspriser kan innebära att sårbarheter byggs upp och att sannolikheten för nya, mer kraftfulla, korrigeringar ökar, enligt FI.

Skulle en störning inträffa kan det leda till förnyad turbulens, vilket kan orsaka prisfall i många tillgångsslag. Om prisfallen i sin tur leder till problem med finansiella och icke-finansiella företags finansiering, eller att andra centrala funktioner hotas, kan det innebära risker för den finansiella stabiliteten.

”För att tillgångsköp inte ska driva på ett överdrivet risktagande och fortsatt stigande tillgångspriser bör de trappas ned”, skriver FI.