Bolån Att boräntorna stiger är inte ett tillräcklig skäl för att bevilja bolånetagare amorteringsfrihet. Däremot kan skenande elpriser vara ett skäl för bankerna att godkänna en paus i amorteringarna, enligt Finansinspektionen.

Riksbankens monsterhöjning med hela 1 procentenhet kommer bli kännbar för bolånetagare med rörlig ränta. Dessutom kommer räntan stiga ytterligare framöver.

I en intervju i Ekot i morse uppmanade Finansinspektionens chefsekonom Henrik Braconier att ”ringa banken om det blir knapert” och diskutera en paus i amorteringarna.

Några timmar efter att intervjun med Braconier publicerats skickade Finansinspektionen ut ett pressmeddelande om vad som krävs för att göra undantag från amorteringskravet.

Enligt reglerna är det upp till bankerna att bevilja tillfälligt undantag. Men bara om det finns särskilda skäl.  FI påpekar att det faktum att boräntorna stiger inte är skäl nog.

”Att ett hushåll är räntekänsligt och påverkas när låneräntan höjs är inte i sig ett särskilt skäl. Bankerna testar bolånetagare i sin kreditprövning för att se att de har goda marginaler att klara högre räntenivåer. De senaste åren har bankerna utgått från att nya bolånetagare ska klara av räntebetalningar, amorteringar och övriga levnadskostnader även vid räntenivåer på mellan 6 och 7 procent”, skriver FI.

Däremot kan ”särskilda skäl” vara att ett hushålls ekonomiska förutsättningar väsentligt försämrats.

”Till exempel kan det handla om inkomstbortfall till följd av sjukdom, arbetslöshet eller liknande. Men, det kan även vara fråga om att ett hushåll får så kraftigt ökade utgifter, till exempel för stigande elkostnader, att hushållets ekonomiska marginaler krymper markant”, skriver FI.