Fonder Nordnets nya fondbolag har fått tillstånd av Finansinspektionen att bedriva fondverksamhet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ansökan lämnades in i slutet av september förra året. Verksamheten kommer att bedrivas under namnet Nordnet Fonder AB.

I samband med att tillstånd meddelades för själva fondbolaget har Nordnet Fonder också fått separat tillstånd för tolv stycken värdepappersfonder. Fonderna är så kallade allokeringsfonder, det vill säga fond-i-fonder med en fast fördelning mellan aktier och ränterelaterade instrument, vilka re-balanseras löpande.

Tre fonder kommer att lanseras per marknad där Nordnet har verksamhet – Sverige, Norge, Danmark och Finland – och fonderna är noterade i lokal valuta.

I ett andra skede kommer Nordnet Fonder överta ansvaret för de fonder som i dag förvaltas av Öhman under Nordnets namn. Det handlar om fyra nordiska indexfonder och en blandfond främst ämnad för pensionssparande, heter det.

Vd för Nordnets fondbolag är Carl Fredrik Lagerholm, som närmast kommer från Danske Bank där han bland annat varit vice vd för Danske Banks fondbolag. I styrelsen sitter Tonika Hirdman (ordförande), Carina Tovi, Erik Kjellberg, Erik Lidén och Gabrielle Hagman.