Kryptobolag

FI har inlett en granskning av kryptobolagen Safello och Goobit för att se om reglerna kring penningtvätt följs. Båda aktierna faller på First North efter beskedet.

Enligt Finansinspektionen innebär handel med virtuella valutor, som bitcoin och andra kryptotillgångar, hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

”Virtuella valutor, som till exempel bitcoin, erbjuder en viss anonymitet och kan köpas och säljas över nationsgränser utan att någon central motpart behövs. Insynen i handeln är väldigt begränsad samtidigt som transaktionerna går fort. Det gör att virtuella valutor är särskilt attraktiva för kriminella aktörer”, skriver FI i ett pressmeddelande.

För att kunna handla med virtuella valutor krävs som regel att tillgångarna vid något tillfälle växlas mot vanliga pengar.

”Företag som erbjuder den typen av växlingstjänster är därför särskilt utsatta för risken att utnyttjas av kriminella som vill omsätta och dölja brottsvinster”, skriver FI.

Därför har FI inlett undersökningar av hur Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

– De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen.

Vid halvelvatiden hade Goobit fallit drygt 7 procent medan Safello var ner nästan 4 procent.