Aktie FI utreder just nu EQT:s informationshanteringen gällande revideringen av lock-up-strukturen och den försäljning av aktier som följde.

Det var i förra veckan som EQT-partners genomförde försäljning av drygt 63 miljoner aktier. Försäljningen möjliggjordes av att lock-up-åtagandena delvis frigjorts.

Dagens Industri rapporterade på tisdagen att det finns frågetecken kring EQT:s hantering av aktieförsäljningarna och styrelsens beslut att tillåta att försäljningen hemlighölls i en vecka.

Efter händelsen fick Finansinspektionen en anmälan angående uppskjutet offentliggörande av insiderinformation. FI begärde då in mer information från EQT.

”FI har fått ett svar från EQT AB och analyserar nu bolagets svar för att kunna ta ställning till om det finns skäl till vidare åtgärder”, skriver FI i ett pressmeddelande.

EQT anser att informationsgivningen är korrekt och har inhämtat extern rådgivning i frågorna, heter det.