Aktie Fastighetsbolaget SBB har i två fall fått böter av Finansinspektionen. Det framgår av beslut från myndigheten.

I det första beslutet är sanktionsavgiften på 3 miljoner kronor och avser överträdelser av skyldigheten att i rätt tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets innehav i JM passerat flaggningsgränser. Även det andra beslutet, där sanktionsavgiften är 750.000 kronor, gäller att flaggning i JM inte skedde i rätt tid.

I november i fjol rapporterade Dagens Industri att SBB riskerade böter efter att bolaget inte rapporterat ökningen i tid.