Fonder Finansinspektionen riktar hård kritik mot svenska fondjättar sedan myndigheten upptäckt felaktigheter i deras fondfaktablad. Bland annat har flera fonder uppgett att de inte kan ta ut prestationsbaserade avgifter, trots att de kan göra det. 

Sedan 2018 måste alla bolag som utvecklar och säljer så kallade Priip-produkter, paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter, ta fram ett faktablad över produktens egenskaper och risker. Vid årsskiftet infördes samma regelverk för fonder och de tidigare Ucits-faktabladen har ersatts av Priip-faktablad. 

Under våren har Finansinspektionen, FI, genomfört en stickprovsundersökning av hur fondbolagen rättat sig efter det nya regelverket. Totalt granskades tio fondbolag som tillsammans förvaltar nära 75 procent av kapitalet i svenska värdepappers- och specialfonder, enligt myndigheten som däremot inte namnger bolagen. 

”Granskningen visar att samtliga fonder i stickprovet har den nya typen av faktablad. Däremot innehåller vissa faktablad direkta felaktigheter”, uppger FI i en sammanfattning av undersökningen. 

Det handlar enligt myndigheten främst om fonder som kan ta prestationsbaserade avgifter. 

”I flera fall anger fonderna att de inte kan ta ut sådana avgifter, trots att de kan det. I andra fall är denna information inte tillräckligt detaljerad”, skriver FI.

I en kommentar till undersökningen säger Ludwig Elowson, finansinspektör på myndighetens avdelning för uppförandetillsyn, att bolagens måste ge ”tydlig och jämförbar information” för att konsumenterna ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut. 

”Vi ser därför allvarligt på de brister i fondfaktabladen som vi hittat och kommer att kontakta de berörda bolagen för att de snarast ska åtgärda de felaktigheter som finns”, fortsätter han. 

Dessutom framgår det av myndighetens undersökning att bolagen använder olika metoder för att hänvisa till dokument med tidigare resultat och historiska resultatscenarier. 

”Vissa bolag gör det onödigt svårt att hitta sådan information. Det minskar konsumenternas möjligheter att jämföra olika produkter med varandra. Här finns alltså en förbättringspotential hos vissa bolag”, uppger FI. 

Nu kommer myndigheten att följa upp att de felaktigheter som upptäckts blir rättade, står det att läsa vidare i pressmeddelandet.