Fonder Finansinspektionen (FI) har i en översyn noterat närmare 20 fonder som lyfter fram sig som hållbara men där sådan marknadsföring inte reflekterar faktisk investeringsstrategi.

Det framgår i en promemoria som myndigheten publicerat på onsdagen utifrån en kartläggning på bolagsnivå från 69 fondförvaltare samt information på produktnivå för 785 värdepappers- och specialfonder, varav 381 hållbarhetsfonder.

”Kartläggningen visar att en betydande andel av svenska fonder kategoriseras som hållbara produkter eftersom fonderna antingen främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Vidare visar kartläggningen även att det är många fondförvaltare som marknadsför sina produkter som hållbara. FI konstaterar att vissa fondförvaltare kan behöva anpassa informationsgivningen till fondens investeringsstrategi”, står det i sammanfattningen.

Kartläggningen är en följd av EU-regler om lämnande av hållbarhetsinformation (SFDR) som tillämpats sedan i mars.

”Ett viktigt syfte med informationskraven i SFDR är att de minskar risken för grönmålning. Därför kan FI komma att närmare följa upp hur enskilda fondförvaltare uppfyller informationskraven i SFDR”, heter det även.

Enligt SFDR ska hållbara fonder antingen främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper, alternativt ha hållbar investering som mål. I FI:s kartläggning var det 18 fonder som marknadsförde sig som hållbara fastän de inte uppfyllde något av dessa kriterier. Därtill var det en fond med ESG i namnet utan att falla in under någon av SFDR-hållbarhetskategoriseringarna.

”FI vill understryka att för fonder som har ett hållbarhetsfokus i namnet ska detta återspeglas i fondens investeringsstrategi, målsättning och innehav”, skriver myndigheten i sin promemoria.