Placera Värdepappersbolaget Nord Fondkommissions samtliga tillstånd återkallas på grund av allvarliga brister i bland annat bolagets rådgivningsverksamhet. Det skriver Finansinspektionen (FI) i ett pressmeddelande.

”Beslutet innebär att bolaget ska upphöra med all tillståndspliktig verksamhet. Det innebär att Nord inte längre får ge finansiell rådgivning eller sälja finansiella produkter”, skriver FI.

Nord hade vid ingången av 2021 ett förvaltat kapital om drygt 8 miljarder kronor samt har ett 30-tal anställda.

Enligt FI har bolagets verksamhet huvudsakligen bestått av rådgivning och distribution av finansiella instrument till konsumenter, främst genom ett 50-tal anknutna ombud.

Bland bristerna nämns att Nord har gett kunder råd att investera i företagsobligationer med höga risker utan att säkerställa att kunden haft nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna förstå riskerna med dessa produkter.

Nord har även fått ersättning från emittenterna av dessa företagsobligationer (så kallad tredjepartsersättning) utan att följa de stränga reglerna runt att ta emot sådan ersättning.

Kunderna har inte informerats om den intressekonflikt som detta inneburit medan avgifterna kopplade till obligationerna varit höga. Därtill ska undersökningen av Nord visat på stora brister i den interna styrningen och kontrollen, skriver FI.

”FI har valt att återkalla företagets tillstånd på grund av stora och systematiska brister i rådgivningen till sina kunder. Det här är ett tydligt exempel på när försäljning drivs mot det som är gynnsamt för det egna företaget istället för det som är bra för kunden”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen i en kommentar.

FI återkallar tillstånden med omedelbar verkan. Beslutet innebär att Nords tillståndspliktiga verksamhet ska avvecklas under ordnade former. Nord behöver nu kontakta alla kunder och ge information om hur avvecklingen kommer att gå till.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet på tisdagen.

På en pressträff senare under onsdagen kommer beslutet presenteras av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsjurist Eric Leijonram.