Sektor Finansinspektionen (FI) står fast vid budskapet att bankerna inte bör göra några utdelningar under 2020, men det kan vara rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning under 2021 givet att ett antal villkor då är uppfyllda. Det uppger Finansinspektionen i ett pressmeddelande.

”Om återhämtningen fortsätter in i 2021, osäkerheten inte ökar och bankerna fortsätter att uppvisa sund kreditkvalitet är det rimligt att lönsamma banker kan ge viss utdelning. Men jag vill verkligen betona att det förutsätter att läget och framtidsutsikterna har stabiliserats, att bankernas motståndskraft mot ogynnsamma ekonomiska utfall hålls uppe och att kreditförsörjningen fungerar”, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

Bankerna har hittills varit en del av lösningen i krisen och det är viktigt att det så förblir, argumenterar han.

Det ekonomiska läget har förbättrats sedan i våras, även om risken för bakslag är långt ifrån borta.

”Den senaste tidens utveckling med kraftigt ökad smittspridning och nya restriktioner kan ha en negativ inverkan på efterfrågan och investeringsviljan och dämpa återhämtningen. Det innebär att osäkerheten om framtiden alltjämt är betydande”, bedömer Finansinspektionen.

Bankerna uppvisar enligt myndigheten fortsatt god lönsamhet och stark kapitalisering. Kreditkvaliteten i deras låneportföljer bedöms för närvarande vara tillfredsställande.

”Osäkerheten om hur bankerna kan komma att drabbas av coronakrisen förefaller vara mindre än tidigare, även om den långtifrån är över”, heter det.

När det gäller FI:s syn på utdelningar under nästa år kommer utvecklingen från och med nu att bli avgörande. FI kommer att analysera läget löpande och delta aktivt i den internationella tillsynsdiskussionen om vad som är lämpliga rekommendationer, uppges det.

Erik Thedéen kommer att tala mer om ämnet i ett anförande på konferensen Di Bank på onsdagseftermiddagen.