Sektor Bankers aktieutdelning och aktieåterköp fram till den 30 september 2021 får inte överstiga 25 procent av det sammanlagda nettoresultatet för de två räkenskapsåren 2019−2020. Det meddelar Finansinspektionen som hänvisar till den ekonomiska osäkerhet som den pågående coronapandemin medför.

Beslutet upprätthåller enligt myndigheten bankernas motståndskraft, samtidigt som det öppnar för möjligheten för lönsamma banker att göra en begränsad utdelning till aktieägarna.

”Det är fortsatt viktigt att säkerställa att bankerna kan låna ut pengar för att stötta samhällsekonomin under och efter pandemin”, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen.

FI avser tillämpa rekommendationen proportionellt så att hänsyn tas till det enskilda företagets betydelse för riskerna för den finansiella stabiliteten och dess roll i finansieringen av återhämtningen i ekonomin under och efter coronapandemin, heter det.

Rekommendationen görs mot bakgrund av att den europeiska systemrisknämnden ESRB, där Sverige som EU-medlemsstat är representerat, har fattat beslut om att uppdatera sin tidigare rekommendation om finansiella företags utdelning av kapital under coronapandemin.

Både ESRB och FI har tidigare rekommenderat att ingen utdelning ska ske under 2020.

”När FI nu reviderar sin rekommendation reflekterar det FI:s uppfattning att osäkerheten avseende de långsiktiga makroekonomiska utsikterna har minskat något. FI:s syn ansluter sig till motsvarande bedömningar som görs av ESRB och EBA”, uppges det.

Baserat på FI:s stresstester bedömer FI att de större bankerna kommer att förbli välkapitaliserade och att de kan förväntas klara av att tillgodose företagens och hushållens kreditbehov under och efter pandemin.

”Den ekonomiska osäkerheten är dock fortfarande avsevärd, störningar av olika slag fortsätter att inträffa och stora statliga stödåtgärder är fortsatt på plats. Risken för att pandemins ekonomiska effekter kan komma att påverka bankernas balansräkningar i betydande grad är därför inte borta”, resonerar myndigheten.

Inför eventuella förslag om utdelning och återköp bör bankerna samråda med FI, anser myndigheten.

Den reviderade rekommendationen gäller till utgången av september 2021.

”Om inte förhållandena utvecklas på ett väsentligt ogynnsamt sätt fram till dess kommer FI då att upphäva rekommendationen och återgå till den normala tillsynprocessen för bedömningen av bankernas risker och kapitalbehov”, skriver myndigheten.

 

Chatt
Hernhag: Fem tillväxtaktier på tio år
Aktier
Insiders som handlat med aktier i veckan
Räntan
Investeringschefen: Fed drar ned på tillgångsköpen i höst
Aktie
Kambis vd: Styrelsen lockas nog av USA-notering
Analyser
Analytiker: Balder-köp smart drag av Erik Selin
Kryptovalutor
Coinbase börjar handla med Dogecoin
Analyser
Här är fredagens köprekar
Börsen
Lätt uppåt på börsen
14/5
Trading Direkt med teknisk analys
Bolån
Bolån: Stora skillnader mellan snitträntorna
Foto: AFP or licensors
Kryptovalutor
Musk-kommentar sänkte bitcoin mer än 10 procent
Aktieportföljen
Bra start för nytillskottet i portföljen
Börsen
Återhämtning i Asien
Notering
Volvo Cars rullar mot börsenSiktar på notering senare i år
Wall Street
Breda uppgångar i New York
Aktie
Autoliv återinför kvartalsutdelningHandelsstoppades innan beskedet
Foto: istockphoto
Fonder
Sparekonomen varnar för ökad risk i företagsobligationsfonderSparare bör kolla upp fondrisken
Bostad
Swedbank: Här har du fått bäst betalt för att boMånga säljer med vinst som överstiger boendekostnaden
Foto: Copyright (c) 2018 Pilotsevas/Shutterstock. No use without permission.
Inflation
Analytiker: Inflationstoppen är passeradRedan i maj bör den sjunka
Analyser
Här är onsdagens aktierekar
Inflation
Högre inflation än väntat i april"De kraftiga prisfallen i april i fjol påverkar nu inflationen uppåt"
Riksbanken
Analytiker: Bopriserna större huvudvärk för Riksbanken än inflationen
Foto: Copyright (c) 2017 Shutterstock. No use without permission.
Notering
Kryptobolaget Safello rusar tresiffrigt i premiären
Aktier
Ericsson: Förlikning med Nokia kommer tynga resultatetNegativ påverkan på 80 miljoner euro