Sektor Finansinspektionen skriver av ärendet där myndigheten har undersökt hur Handelsbanken och Nordea i Sverige följer penningtvättsregelverket. Det meddelar Finansinspektionen på torsdagen.

Finansinspektionen har i undersökningarna visserligen iakttagit vissa brister i Handelsbankens och Nordeas processer för övervakning och rapportering.

De båda bankerna har dock under tiden för undersökningen genomfört förändringar som har åtgärdat en del av de brister som har iakttagits och redogjort för vilka ytterligare åtgärder som kommer att vidtas i ett senare skede, skriver Finansinspektionen.

Myndigheten bedömer att de åtgärder som bankerna har vidtagit, och avser att vidta, är tillräckliga för att rätta till merparten av de identifierade bristerna.

”Med hänsyn till bristernas art och omfattning samt att bankerna har vidtagit rättelse finns inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder. Ärendena ska därför skrivas av”, är beskedet.

Finansinspektionen genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa att penningtvättsregelverket följs.