Rapport Ferronordic, som säljer anläggningsmaskiner, rapporterade på onsdagsmorgonen. Både resultat och omsättning steg trots att försäljningen i Ryssland rasat. Aktien handlades initialt upp men efter lunch hade den ramlat ner till ett rejält minus. 

Ferronordic redovisar ett rörelseresultat på 147 miljoner kronor (144) för det andra kvartalet 2022.

Rörelsemarginalen var 8,7 procent (9,0), enligt delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 32 miljoner kronor (86) och resultatet per aktie var 2:20 kronor (5:94).

Nettoomsättningen uppgick till 1.691 miljoner kronor (1.590), motsvarande en tillväxt om 6 procent.

Försäljningsras i Ryssland

Ferronordics försäljning av nya och begagnade maskiner i enheter minskade med 64 procent respektive 48 procent under det andra kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

”Vi förväntar oss att försäljningen kommer fortsätta att minska allt eftersom våra säljbara varulager minskar och fler restriktioner träder i kraft”, skriver Ferronordics vd Lars Corneliusson i rapporten.

Nettoomsättningen i Ryssland minskade med 20 procent i lokal valuta men ökade med 5 procent i kronor på grund av en stark rubel.

Under andra kvartalet gjorde Ferronordic extra nedskrivningar om 99 miljoner kronor, främst för varulager och kundfordringar.

”Utsikterna för Ferronordics verksamhet i Ryssland fortsätter att försämras. Affärsförhållandena blir allt svårare och bolaget utvärderar nu alla strategiska alternativ”, skriver Lars Corneliusson.

Ferronordics verksamhet i Kazakstan fortsätter samtidigt att utvecklas positivt men utgör ännu en mindre del av försäljningen.

”I Tyskland tror vi att en återhämtning från pandemin kan leda till ökad efterfrågan på lastbilar och service. Den geopolitiska situationen och högre energipriser kan dock också påverka den tyska ekonomin. I ett längre perspektiv tror vi dock att de underliggande förutsättningarna och affärsmöjligheterna på marknaderna i Kazakstan och Tyskland förblir starka”, skriver Ferronordic-vd:n.

Vid 13-tiden handlades aktien för 34,40 kronor, en nedgång med 7 procent jämfört med gårdagens slutkurs. I den inledande förmiddagshandeln handlades aktien däremot upp några procent.