Rapport Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på 80 miljoner kronor för det första kvartalet 2021. Rörelsemarginalen var 6,3 procent, enligt delårsrapporten.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 64,7 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 5,6 procent, enligt Infronts sammanställning av tre analytikers prognoser.

Resultatet efter skatt uppgick till 56 miljoner kronor och resultatet per aktie var 3:85 kronor. Här låg förväntningarna på ett nettoresultat om 43,7 miljoner kronor och ett resultat per aktie på 3:01 kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 1.267 miljoner kronor, mot väntade 1.165 miljoner kronor, enligt Infront.