FERRONORDIC: RÖRELSERESULTATET BLEV 108 MLN KR 1 KV (80)

2022-05-12 07:33:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat på 108 miljoner kronor för det första kvartalet 2022 (80).

Rörelsemarginalen var 6,2 procent (6,3), enligt delårsrapporten.

Resultatet efter skatt uppgick till 63 miljoner kronor (56) och resultatet per aktie var 4:30 kronor (3:85).

Nettoomsättningen uppgick till 1.746 miljoner kronor (1267), motsvarande en tillväxt med 38 procent.Direkt-SE