Rapport Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett rörelseresultat som var något lägre än samma period i fjol. Men omsättningen steg rejält. 

Ferronordic redovisar ett resultat efter skatt på 81 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2020 (74). Resultatet per aktie uppgick till 5:57 kronor (5:09).

Rörelseresultatet blev 107 miljoner kronor (109) och rörelsemarginalen var 9,5 procent (11,3).

Nettoomsättningen uppgick till 1.129 miljoner kronor (964). Försäljningstillväxten var 17 procent.