Rapport Ferronordic, återförsäljare av anläggningsmaskiner, redovisar ett resultat efter skatt på 46 miljoner kronor för det första kvartalet 2019 (30). Men bolaget flaggar för att tillväxten under resten av året inte blir lika kraftig som tidigare år.

Resultatet per aktie uppgick till 3:19 kronor (1:93).

Rörelseresultatet blev 56 miljoner kronor (41) och rörelsemarginalen var 7,7 procent (6,7).

Nettoomsättningen uppgick till 723 miljoner kronor (614). Försäljningstillväxten var 18 procent.

Spår lägre tillväxttakt

Ferronordic bedömer att de kommer att fortsätta att växa under återstoden av 2019, om än inte i samma takt som under 2017 och 2018.

Det framgår av rapporten för det första kvartalet 2019.

Den senaste tidens starka marknadsåterhämtning uppges ha mattats av under kvartalet.

På grund av säsongsvariationer är första kvartalet ofta ganska svagt vad gäller försäljning och resultat eftersom efterfrågan på nya maskiner typiskt sett är lägre än under övriga kvartal.