FERRONORDIC: FORTSATT ÅTERHÄMTNING, RYSK MARKNAD STARK ENL VD

2021-08-12 07:45:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ferronordic, som är återförsäljare av anläggningsmaskiner, upplevde ytterligare ett starkt kvartal med en god prestation inom samtliga affärsområden.

Det skriver vd Lars Corneliusson i bolagets rapport för det andra kvartalet.

"/…/försäljningen växte på marknader som fortsatte att återhämta sig, och vi noterade vårt hittills bästa rörelseresultat för ett enskilt kvartal", noterar han.

Ferronordics rörelseresultat kom in på 144 miljoner kronor (105), vilket var bättre än väntade 131 miljoner kronor, enligt Infronts analytikersammanställning.

På bolagets ryska marknad ökade omsättningen med 54 procent i lokal valuta, och 31 procent i kronor för det andra kvartalet. Affärsområdet uppnådde ett "rekordresultat" för ett enskilt kvartal.

"I Ryssland/CIS ökade marknaden för anläggningsmaskiner med 74 procent, främst till följd av uppdämd efterfrågan, högre råvarupriser och ökade infrastruktur-investeringar", uppger Lars Corneliusson.

Återhämtningen i den tyska lastbilsmarknaden fortsatte i takt med näringslivet i stort. Leveransstörningar utgör dock ett allmänt problem för närvarande, understryker Ferronordic-chefen.

Försäljningen av nya lastbilar mätt i enheter ökade med 47 procent och bolaget tog marknadsandelar. Försäljningen av begagnade lastbilar, som lanserades i slutet av förra året, bidrog positivt.

Vid en framåtblick konstaterar Lars Corneliusson att en fortsatt återhämtning på bolagets marknader väntas, allteftersom ekonomierna öppnas och till följd av uppdämd efterfrågan.Direkt-SE