FENIX: UPPLEVER HÖGRE GRAD AV OSÄKERHET ENLIGT ORDFÖRANDE

2023-02-09 16:21:43

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fenix Outdoor noterade endast en begränsad försäljningstillväxt under det fjärde kvartalet, skriver bolagets arbetande styrelseordförande Martin Nordin i bokslutet.

Inom affärsområdet Brands drevs tillväxten främst av den amerikanska detaljhandeln.

"Brands har påverkats av de extraordinära kostnaderna, då en stor del var relaterad tillreturer från konsument, men det hänger också ihop med den ökning vi mött från andra områden som IT och digitala projekt", skriver Martin Nordin.

Den europeiska delen av verksamheten inom Global sales utvecklades "ganska bra" men tillväxten skedde främst i Amerika där bolaget har en något lägre rörelsemarginal än Europa.

"En annan negativ effekt var valutarörelser som påverkade den asiatiska verksamheten, särskilt Taiwan och Sydkorea, vilka presterade ganska bra ur ett försäljningsperspektiv. Vi såg också en återhämtning i vårt kinesiska JV (samriskbolag reds anm)", skriver han.

Inom affärsområdet Frilufts pekar Martin Nordin ut den tyska verksamheten som särskilt uppmuntrande medan Skandinavien bjöd på en mer varierad bild.

Orderboken ser "rimlig" ut enligt Martin Nordin, men bolaget upplever en högre grad av osäkerhet på grund av den ekonomiska utvecklingen och det politiska läget.

"Jag tror att vår amerikanska verksamhet kommer att fortsätta växa på ett sunt sätt eftersom den kommer att påverkas mindre av lågkonjunkturen och den politiska situationen", skriver han.

Europa ser generellt bra ut med några undantag, bland annat Sverige, där bolaget sett en del negativa effekter på grund av till exempel växelkurs.

"Vi har två marknader som jag tror att vi kan bli bättre på då utmaningarna för 2022 är lösta och effektivitetsvinsterna träder i kraft, det är Norge och Kanada", skriver han.Direkt-SE