Fenix Outdoor: Rapport kvartal 3

2022-11-02 13:00:00

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2022-07-01 – 2022-09-30

Tredje kvartalet 2022-07-01 – 2022-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  227 893 (TEUR 200 067), en ökning med 13,9%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 55 943 (TEUR 57 726).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  42 802 (TEUR 44 426).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  43 139 (TEUR 43 950).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 33 037 (TEUR 32 504).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 2,48 (EUR 2,44).

Perioden 2022-01-01 – 2022-09-30

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  563 649 (TEUR 458 601), en ökning med 22,9%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 110 042 (TEUR 103 055).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  70 928 (TEUR 66 227).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  73 945 (TEUR 64 656).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 54 881 (TEUR 44 921).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 4,12 (EUR 3,37).

Händelser efter rapportperiodens slut

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter rapporteringsperiodens slut.

Egna aktier i bolaget

Per den sista september 2022 ägde bolaget 132 337 B-aktier vilket representerande 0,98 % av kapitalet. Under kvartal 3 köptes 3 215 B-aktier.

Finansiell Information

www.fenixoutdoor.se/investerare/rapporter

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13.00 den 2 november 2022.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

KALENDARIUM
EKONOMISK INFORMATION

Q4 rapport, 9 februari 2023

Bilaga


GlobeNewswire