FENIX OUTDOOR: NETTORES 9,6 MLN EUR 1 KV, ÅTERHÄMTNING MARS

2021-04-27 08:48:27

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett resultat efter skatt på 9,6 miljoner euro för det första kvartalet 2021 (4,4).

Rörelseintäkterna uppgick till 128 miljoner euro (129).

Ebitda-resultatet uppgick till 26,1 miljoner euro (17,7) och rörelseresultatet blev 14,5 miljoner euro (6,8).

"Vi hade en tuff start på året och står fortsatt inför en hel del utmaningar. Generellt blev situationen motsatt från första kvartalet förra året", skriver bolagets arbetande styrelseordförande Martin Nordin i delårsrapporten.

Enligt rapporten var januari och februari, med anledning av stora butiksstängningar i Europa, i allmänhet tuffa även om det fanns ljuspunkter, som butiksverksamheterna i Sverige och Finland, men också inom grossistverksamheten i USA.

"Mars visade däremot, på ett positivt sätt, en återhämtning. Detta via detaljhandelsöppning i Danmark och en optimism på många andra marknader innebärande en avsevärd förbättring i de flesta av Europas länder. Asien som helhet utvecklades också bra, särskilt på de marknader där vi bedriver egen verksamhet; Sydkorea och Taiwan samt Kina", skriver Martin Nordin.

Vad gäller det andra kvartalet är det ett större antal orders än normalt inom segmenten Brands och Global Sales. Många detaljhandelskunder har skjutit upp sina leveranser av sina vårorders till andra kvartalet.

"Det betyder att när och speciellt när den europeiska detaljhandelsmarknaden öppnas är vi mycket välpositionerade för att leverera. Vi hoppas på en snabb återhämtning och därmed en väsentlig förbättring under det andra kvartalet. Vi måste dock komma ihåg att det finns en reell risk att många retailkunder kan möta ekonomiska utmaningar efter pandemin, vilket kan begränsa deras återhämtningsförmåga", skriver ordföranden och tillägger:

"För Frilufts ser situationen mer normal ut om inga ytterligare begränsningar begränsar verksamheten. Vi anser att det finns en viss risk, särskilt i Sverige. Situationen i Tyskland är sådan att vi bedömer att ingen verklig öppning av butikerna blir av före den 1 juni och att vi fram tills dess kommer att möta volatila handelsförhållanden".Direkt-SE