Fenix Outdoor: Fenix Outdoor avyttrar Primus

2022-12-07 08:45:00

SOLNA 2022-12-07                

PRESSMEDDELANDE

FENIX OUTDOOR HAR IDAG INGÅTT ETT AVTAL OM ATT AVYTTRA PRIMUS TILL SILVA GROUP

Fenix Outdoor AB har idag ingått ett avtal om att avyttra Primus AB och dess dotterbolag Primus Eesti Ou till Silva Sweden AB. ”Closing” är tänkt att ske under våren 2023. Under perioden fram till closing skall Primus migreras från Fenix Outdoors IT miljö, vilket kommer ta en viss tid att arrangera.

Primus förvärvades av Fenix Outdoor redan år 2002 och har sedan dess varit en viktig del i den portfölj av premiumprodukter för friluftsliv som Fenix Outdoor säljer. Under de senaste åren har Fenix Outdoor rapporterat en stark tillväxt, ökat sin globala närvaro och visat en stark ökning av försäljning direkt till konsument inom segmentet Fenix ​​Outdoor Brands. På lång sikt känner ​​Management således inte att de kan ge ett mindre varumärke som Primus den uppmärksamhet det förtjänar.

Fenix ​​Outdoor tror att Primus har betydande tillväxt- och utvecklingsmöjligheter i framtiden tillsammans med Silva, ett företag som också verkar inom det tekniska Outdoor segmentet. Att även Silva är fokuserat inom teknisk friluftsutrustning gör att det finns en naturlig koppling till det långa arvet av teknisk utveckling inom varumärket Primus.

Fenix Outdoor kommer, på vissa marknader, att under en övergångstid fortsätta sälja Primus genom sitt Global sales segment, produkterna kommer också fortsatt vara en självklar del av Frilufts Retail Europes produktutbud.

När affären stängs beräknas den inte ge någon signifikant finansiell effekt i Fenix Outdoors konsoliderade räkenskaper.

För ytterligare information kontakta Arbetande Styrelseordförande Martin Nordin +41 797 99 27 58

Bilaga


GlobeNewswire