FENIX OUTDOOR: EBITDA-RESULTATET BLEV 55,9 MLN EUR 3 KV

2022-11-02 13:02:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 55,9 miljoner euro för det tredje kvartalet 2022 (57,7).

Rörelseintäkterna uppgick till 228 miljoner euro (220).

Rörelseresultatet blev 42,8 miljoner euro (44,4), och resultatet före skatt uppgick till 33,0 miljoner euro (32,5).Direkt-SE