FENIX OUTDOOR: EBITDA-RESULTATET BLEV 32,3 MLN EUR 4 KV

2022-02-09 15:35:08

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 32,3 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2021 (21).

Rörelseintäkterna uppgick till 200 miljoner euro (152).

Rörelseresultatet blev 17,6 miljoner euro (5,0).

En utdelning om 15:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (12:00). Vidare föreslås en extrautdelning om 5:00 kronor per B-aktie.Direkt-SE