FENIX OUTDOOR: EBITDA-RESULTATET BLEV 28,6 MLN EUR 4 KV

2023-02-09 16:02:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 28,6 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2022 (32,3).

Rörelseintäkterna uppgick till 206 miljoner euro (200).

Rörelseresultatet blev 12,5 miljoner euro (17,6), och resultatet före skatt uppgick till 8,8 miljoner euro (17,1).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 13 bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 17,1 miljoner euro en omsättning på 203 miljoner euro.

En utdelning om 15:00 kronor per B-aktie föreslås för helåret 2022 (15:00).


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE