FENIX OUTDOOR: EBITDA-RESULTAT 20,9 MLN EUR 4 KV

2021-02-09 08:43:59

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Friluftsföretaget Fenix Outdoor redovisar ett ebitda-resultat på 20,9 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2020 (19,6).

Rörelseintäkterna uppgick till 152 miljoner euro (150).

Rörelseresultatet blev 5,0 miljoner euro (8,5). Rörelseresultatet inkluderar extraordinära kostnader om 4,9 miljoner euro, innebärande ett justerat rörelseresultat om 9,9 miljoner (7,1), då föregående år även inkluderade en extraordinär intäkt om 1,5 miljoner euro.

Fenix betecknar det fjärde kvartalet som "starkt".

"Den inledande delen av kvartalet var ur ett försäljningsperspektiv väldigt glädjande, inte minst avseende inkommande orders för direktleveranser. Försäljningen genom det fysiska butiksledet visade också tecken på förbättring. Återhämtningen avtog dock senare i kvartalet, speciellt i USA, med anledning av en andra covid-19-våg och oro i samband med valet", skriver bolaget i sitt bokslut och konstaterar att vissa butiker stängdes av säkerhetsskäl.

"Förutom covid-19-påverkan har det inte inträffat något materiellt efter rapportperiodens slut. Situationen är fortfarande oförutsägbar ur många perspektiv och eventuella kommande/fortsatta "lock downs" kan komma att påverka försäljningen i olika regioner", heter det vidare i rapporten.Direkt-SE