Fenix Outdoor: Bokslutskommuniké Fenix Outdoor International AG

2023-02-09 16:00:00

FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG
Delårsrapport
2022-10-01 – 2022-12-31
Fjärde kvartalet 2022-10-01 – 2022-12-31

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  206 494 (TEUR 199 620), en ökning med 3,4%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 28 585 (TEUR 32 253).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  12 545 (TEUR 17 624).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  8 828 (TEUR 17 085).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR
  6 045 (TEUR 11 740).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 0,45 (EUR: 0,88).


Perioden 2022-01-01 – 2022-12-31

 • Koncernens rörelseintäkter uppgick till TEUR
  770 143 (TEUR 658 221), en ökning med 17,0%.
 • Koncernens EBITDA uppgick till TEUR 138 627 (TEUR 135 308).
 • Koncernens rörelseresultat uppgick till TEUR
  83 473 (TEUR 83 851).
 • Koncernens resultat före skatt uppgick till TEUR
  82 773 (TEUR 81 741).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till TEUR 60 926 (TEUR 56 661).
 • Resultat per aktie uppgick till EUR 4,57 (EUR 4,25).

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 15,00 (15,00) SEK, per B-aktie och 1,5 (1,5) SEK per A-aktie.

Egna aktier i bolaget

Per den sista december 2022 ägde bolaget 132 337 B-aktier representerande 0,98 % av kapitalet.

Finansiell Information

www.fenixoutdoor.se/investerare/rapporter

Denna rapport innehåller information som Fenix Outdoor International AG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16:00 den 9 Februari 2023.

Kontakt person Martin Nordin, Arbetande Styrelseordförande +41 797 99 27 58

Bilaga


GlobeNewswire