FENIX: HAR MEDVETET BYGGT LAGER 3 KV

2022-11-02 13:27:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fenix Outdoor har använt sin goda likviditet till att säkra varor, med ökade lagernivåer som följd, vilket bidrar till kontroll över inkommande priser och stabilitet i logistikkedjan, skriver bolagets arbetande styrelseordförande Martin Nordin i delårsrapporten.

Bolagets varulagervärde vid utgången av september uppgick till 237 miljoner euro, jämfört med 164 miljoner euro ett år tidigare.

"Utvecklingen för det fjärde kvartalet är svår att förutsäga, speciellt i Europa där säkerhetsläget är oberäkneligt liksom energisituationen /…/ En annan faktor som är svår att bedöma är effekterna av en lågkonjunktur", skriver Martin Nordin vidare.

Under det tredje kvartalet ökade rörelsesegmentet Frilufts omsättning med 2 procent till 96,8 miljoner euro. Tillväxten drevs främst av Globetrotter i Tyskland medan de skandinaviska marknaderna, förutom Danmark, visade en negativ tillväxt.

Segmentet Brands försäljning steg 27 procent till 62,2 miljoner euro.

"Tillväxten drevs på av ytterligare återhämtning i Tyskland som en följd av omstruktureringen av Fjällrävens försäljningskanaler samt en mycket stark tillväxt för Hanwag", skriver Martin Nordin.

Rörelsesegmentet Global Sales levererade en omsättning i kvartalet på 65,2 miljoner euro, upp 21 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Ökningen kom enligt bolaget främst från verksamheterna i Asien och Stillahavsområdet, men även Nordamerika växte mer än snittet.Direkt-SE