FENIX: FÖRVÄNTAD POSITIV EFFEKT ÅTERÖPPNING TYSKLAND - ORDF

2022-07-21 15:24:18

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fenix Outdoors omsättning ökade med 29 procent i det andra kvartalet där friluftsföretagets samtliga segment och alla större marknader visade en "kraftig" ökning, skriver den arbetande styrelseordföranden Martin Nordin i delårsrapporten.

"En stor del av ökningen är relaterad till Frilufts i Tyskland då alla våra butiker nu är öppna. Effekten var förväntad", skriver Martin Nordin.

Butikerna har enligt bolaget återtagit en stor del av den försäljning som skedde via Fenix digitala kanaler förra året. Mot slutet av det andra kvartalet såg bolaget "en mer normal" utveckling i Tyskland med öppna butiker men även webbverksamheten visade en lite tillväxt.

Fenix bruttomarginal påverkades under det andra kvartalet fortsatt av högre logistikkostnader och bolaget räknar med att den bilden kommer att stå sig även under det andra halvåret 2022.

I sina utsikter för det tredje kvartalet betecknar Martin Nordin orderboken för Brands och Global Sales som "sund".

"När det gäller supply chain-situationen står vi fortfarande inför utmaningar avseende den nordamerikanska marknaden gällande det tredje kvartalet", skriver han i rapporten.Direkt-SE